VÝŠE A ZPŮSOB PLATBY ODDÍLOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA

 

2.

POLOLETÍ ROKU 2018

 

www.skpetrinplzen.cz/clanky/prispevky-na-1.-pololeti-roku-2018/

 
 

 Příspěvky na 1. pololetí roku 2018 je třeba zaplatit do 31.10.18 !

 

Číslo účtu:  50016 - 721713369 / 0800

Variabilní symbol:   rok narození hráče
Poznámka pro příjemce:  Jméno a příjmení hráče
 
 
=============================================================================
 
 

PRO VŠECHNY ŽÁKOVSKÉ A DOROSTENECKÉ TÝMY PLATÍ NUTNOST PLACENÍ ODDÍLOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ POUZE PŘEVODEM ,

 ČI VLOŽENÍM NA ÚČET !!!

 

ŽÁCI


 

ročníky  nar. : 2007 , 2006 , 2005 , 2004 


 

4.000,- Kč

za 2. pololetí roku 2018  

 

Výše členských příspěvků u žákovských kategorií , byla výkonným výborem klubu stanovena pro 2. pololetí na částku 4.000,- Kč . Pro informaci , vybrané příspěvky zdaleka nepokryjí celkové náklady na provoz a činnost jednotlivých týmů . Prostředky z příspěvků pokryjí maximálně sportovní část , tj. dopravu , trenéry , lékařská sportovní prohlídka  a rozhodčí . Všechny ostatní náklady hradí klub  , jsou to řádově statisíce a není to rozhodně jednoduché  !!! Přesto jsme přesvědčeni , že za podmínky , které Vašim dětem vytváříme , je cca 700,- Kč měsíčně velmi přijatelná suma .

 

 

 www.skpetrinplzen.cz/clanky/prispevky-na-1.-pololeti-roku-2018/

 

 

  DAROVACÍ SMLOUVA

(možnost úlevy na dlani)